1. Hjem
  2. Per Frode Sandal
  3. Perler til vanns
Perler til vanns - headerbildeElvestraum bru

Postjakt med kajakk 2019

dårlig vær kanotur.jpg

Dalane friluftsråd ønsker å prøve ut om det kan være interesse for «topptur»/postsanking med kajakk eller kano. Vi vil gjøre et forsøk i juli til og med september med seks poster fordelt rundt i Dalane.

På hver post henger det en kode på et lett synlig sted. Deltakerne tar et bilde av seg selv og skiltet, og samler disse for rapportering til Dalane friluftsråd ved sesongens slutt i utgangen av september.  

Hver deltaker må selv bestemme hvor turen starter, men friluftsrådet skisserer det som antas å være den mest aktuelle startposisjonen. Her skal det være greit å sjøsette kajakken.

Følgende poster er tenkt brukt:

  1. Horsholmen i Eigersund. Startpunkt kan være i Eiebukta, der Egersund padleklubb har brygge og klubbhus, eventuelt Hellvik, Maurholen eller Eigerøy. Posten ligger ved Straumsundet, mellom Horsholmen og Letresundholmen. Mellom disse holmene ligger også Hummerhålå, en kjent og idyllisk fortøyningsplass for båtfolk i Eigersund. Her er også fint å lande med kajakk.
  2. Eigerøy fyr i Eigersund. Utgangspunkt kan være Hellvik havn, eller Eiebukta. Skiltet er lett synlig i fyrhavna. God landingsplass for kajakk. Det anbefales å padle via Seglem og under brua ved Nautasundet.
  3. Øygøyna i Eiavatnet i Sokndal (helt nord på øya). Startpunkt kan være enten Eia eller ved veien til Refsland. Veien følger langs vatnet på vestsida. Posten ligger ved nordre pynten.
  4. Elvestraum sør i Steinsvatnet. Posten er på vestsida av brua. Turen kan starte enten ved rasteplass ved E39 på Eide i Heskestad eller ved Steine.
  5. Lauperak i Bjerkreim. Lauperak ligger på austsida av Ørsdalsvatnet. Turen kan starte enten i Odlandsstø eller på Vassbø i Ørsdalen. Husk at Ørsdalsvatnet er stort og utsatt for vind, som kan bli sterk mellom fjellsidene. Turen bør kun tas i gode vær- og vindforhold.
  6. Hellesmark i Lund. Lund kommune har bygd opp igjen den gamle brygga ved Hellesmark på vestsida av Lundevatnet. Utgangspunkt for turen kan være båthavna på Moi eller noe lenger ute i Lundevatnet, om en ønsker en kortere tur. Det er vei langs vatnet.

 

Lengden på turene varierer alt etter hvor du ønsker å starte. Det er viktig å tenke på vær og vind ved disse turene. Ikke alle er like godt rustet til å takle væromslag. Ved alle turmålene er det greit å gå i land for en rast. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at bryggene i Ørsdalsvatnet er tilpasset båttrafikken og derfor noe høye.

Ved flytting fra et vassdrag til et annet gjelder regler om desinfeksjon av fartøyet. Dette kan du lese mer om på nettsida www.padling.no

Det blir enkle premier til alle deltakerne. En hovedpremie trekkes ut blant de som har besøkt alle turmålene. Bildene av deg og posten legges i en epost som sendes til post@friluftsrad-dalane.no innen 7. oktober.

Kart med beskrivelse av turene:

Horsholmen og Eigerøy fyr.pdf

Øygøyna eiavatnet.pdf

Elgjestraum Eidsvatnet.pdf

Lauperak ørsdalsvatnet.pdf

Hellesmark Lundevatnet.pdf