1. Hjem
  2. Per Frode Sandal
  3. Hetlandskogen

Kjørebeskrivelse:

Fra E39 i Bjerkreim, ta av mot Tengesdal. I Tengesdal ta av til høyre, skiltet, mot Hetlandsskogen.

Flere parkeringsplasser.

Områdebeskrivelse:

Hetlandskogen

Saman med Statskog og Dalane friluftsråd har Bjerkreim kommune lagt 10.000 mål skog og utmark til rette for friluftsaktiviteter i Hetlandsskogen. Her finner du småkupert skogområder med planta barskog og naturlig løvskog, snaue bergknauser, myrer tjern og vann. Det er en rekke merka turstier som går på kryss og tvers. Vi vil beskrive fire forslag til rundturer, disse kan endres slik at de kan bli så lang/kort som du vi ha de.

Aktivitetstilbudene er mange, du kan fiske, padle, gå/trimme, plukke bær og sopp. En fin badeplass er tilrettelagt ved Eikesvatnet. Det er laget fiskeplass for rullestolbrukere ved Hetlandsvatnet. Det er tilrettelagt leirplass for kanopadling ved Søra Furevatnet, og du kan padle til Bjerkreimselva fra badeplassen i Eikesvatnet.