31 millioner til viktige formål

Totalt 31 millioner kroner er tildelt prosjekter innen friluftsliv, natur, klima, miljø, kultur, kulturminner, næringsutvikling og stedsutvikling. Her finner du hele oversikten.

Skiføre og påskesnø både høyt og lavt

Snømengden er varierende, med mer snø i vest enn i øst. Variasjonen i snømengde påvirker ikke skiføret noe betydelig, da det stort sett er bra skiføre over hele aksen. I høyden er det naturligvis mer vindpåvirket med skavler og is, mens det i skogbandet og i fjelldalene er mer eller mindre silkeføre.

Varsler mye vær utover dagen: – Kraftig nedbørsområde

Samtidig gir meldingene fra meteorologen håp om gode skimuligheter de kommende dagene.

Kjem med klar oppmoding: – Det er dei få som skapar problem

Lause hundar har skapt konflikt mellom grunneigarar og turgåarar fleire stadar i kommunen. Frå laurdag er det bandtvang i heile landet.

Dette fikk vi til sammen i 2020!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2021

Arrangere "På topp i Dalane" 2021. 

Utvide "På topp i Dalane" med en ekstremversjon.

Friluftskvelder i  Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere friluftsskoler for barn.