Bli med Lister friluftsråd på Naturlostur 22. mai

Ernst A. Mathiassen er naturlos for tur søndag 22. mai. Vi starter fra Straumen bro kl. 12.00. Turen går på gamle ferdselsårer vest for Straumen mot Helvik og retur på vei langs Helvikfjorden. Parkeringsplass ved Straumen bro.

Temaplan: Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges Temaplan: Stier, Løyper og friluftsliv 2022-2026 ut til offentlig ettersyn.

Følg bystyremøtet direkte fra klokken 16.30

Bystyret har ordinært møte i bystyresalen onsdag. Sendestart er klokken 16.30. Møtet kan følges direkte på N247 i Nett TV-vinduet over via kommunens strømmetjeneste.

Steinar Fuglestveit og Sandvika

Kommunestyret i tidligere Audnedal kommune vedtok i forbindelse med kommunesammenslåingen å bevilge 4,7 millioner kroner til frilufts- og idrettstiltak i kommunen.

Dette fikk vi til sammen i 2020!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2021

Arrangere "På topp i Dalane" 2021. 

Utvide "På topp i Dalane" med en ekstremversjon.

Friluftskvelder i  Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere friluftsskoler for barn.