Skal åpne ny dagsturhytte på Altas første friluftsfestival

Friluftslivets uke har blitt gjennomført i hele landet, nå blir Alta med, og kjører på med en ordentlig friluftsfest.

Skal arrangerer friluftsfestival i Alta for første gang

16. juli kl. Skal arrangerer friluftsfestival i Alta for første gang

Mange lofotværinger føler seg fremmedgjort, tidvis invadert og overbefolket av turister. Hva gjør vi med det?

Det er skrevet flere saklige og gode debattinnlegg i sommer om turistveksten i Lofoten og utfordringene/mulighetene dette gir. I tillegg går debattene på sosiale medier.

Regjeringen må frede fisken i deler av Oslofjorden

Fiskeridirektoratet har nylig lagt frem et forslag om å stoppe fiske og fangst i nasjonalparkene og Indre Oslofjord i 10 år. Dessverre er dette et nødvendig tiltak hvis vi skal lykkes med å gjenopprette bestandene av torsk og andre arter som sliter. Oslofjordens Friluftsråd forventer at regjeringen handler raskt.

Dette fikk vi til sammen i 2023!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre friluftskvelder

Dette vil vi jobbe med i 2024

Arrangere og utvide "På topp i Dalane" 2024. 

Drifte turstier og turskilt

Bygge 2 nye gapahuker

Friluftskvelder i Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere sommerleir og friluftsskoler for barn. 

Opprette utstyrbank i Sokndal