Ønsker å vedlikeholde stien – nå blir det en del helikoptertrafikk

Jæren friluftsråd ønsker nå å gjøre arbeid ved friluftsgården Mån. I forbindelse med at de ønsker å utbedre stien, søker friluftsrådet om tolv helikopterturer i perioden i løpet av de neste tre årene.

De ville vite om det er lov å gå over flere eksklusive Tjøme-eiendommer - her er svaret: - Skal de stå på torvet og rope ut om dette?

Alle var ikke like positive til det Færder kommune hadde kommet fram til om lovlig ferdsel over flere sjønære eiendommer i Flekkenveien.

Hevlin (19) og Matvii (18) ryddar byen til jul

Flora vidaregåande skule har funne si eiga oppskrift for å lukkast med Operasjon Dagsverk. Deltakinga er no mykje større enn den var tidleg på 2000-talet.

Sparebank 1 med gavedryss

Idrettslag og speidergruppe i Lyngdal kunne gå fra gavedrysset litt rikere enn da de kom. Det kunne også Lyngdal By og Norsk forening for utviklingshemmede i Lyngdalsregionen gjøre.

Dette fikk vi til sammen i 2020!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2021

Arrangere "På topp i Dalane" 2021. 

Utvide "På topp i Dalane" med en ekstremversjon.

Friluftskvelder i  Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere friluftsskoler for barn.