Inviterer til friluftsskole i vinterferien

Ishavskystens friluftsråd inviterer barn og ungdom mellom 10 og 13 år til friluftsskole i vinterferien. Har du et nyhetstips?

Friluftsorganisasjon vil politianmelde Norges vassdrags- og energidirektorat

Både fylkesutvalget, fylkesrådmannen og Forum for natur og friluftsliv er misfornøyde med NVEs håndtering av utbyggingen på Måkaknuten.

Bygger grillhytter til åtte barnehager i Nord-Troms

Nord-Troms Friluftsråd velger å satse på utetid med kvalitet. Som en del av arbeidet ønsker rådet å bygge åtte grillhytter i tilknytning til barnehager i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Har du et nyhetstips?

Klager til Fylkesmannen

Framstegspartiet klager kommunestyrevedtak om søknad om pengar til Klimasats til Fylkesmannen.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2018

Arrangere "På topp i Dalane" 2018. 

Etablere friluftskvelder i Lund, Sokndal og Bjerkreim, i tillegg til Eigersund.

Være med å utvikle Kyststien i Dalane. 

Arrangere friluftsskoler for barn.