- Helt vilt!

Fotballpappa og biolog Henrik Romsaas opplevde vidda på sitt mest yrende, men det skapte utfordringer på veien.

Skulle brukes til plastrydding - nå er den selv blitt plastboss

I en idyllisk badevik ligger en stor, oransje livbåt fortøyd på annen manns grunn. Eieren er som sunket i jorden. – Kinkig, sier BOF.

Strandsonen i Asker og Bærum er mindre tilgjengelig for allmennheten

Ferske tall fra SSB viser at 71 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord er utilgjengelig for allmenn opphold og ferdsel.

Dette fikk vi til sammen i 2020!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2021

Arrangere "På topp i Dalane" 2021. 

Utvide "På topp i Dalane" med en ekstremversjon.

Friluftskvelder i  Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere friluftsskoler for barn.