Veileder for læring i friluft

Denne veilederen er utarbeidet for de som jobber med Læring i Friluft i friluftsrådene. Den skal danne en felles plattform for friluftsrådenes arbeid. Den tar for seg mål og verdier, begrunnelse for arbeidet, kort innføring i pedagogikken som ligger bak, friluftsrådenes tilbud og planlegging og gjennomføring av kurs og aktivitetsdager.

Klikk på bildet for nedlastning av PDF.

Forside veileder Læring i friluft.JPG

Veileder for Lærende nettverk i friluft

FL har utarbeidet en veileder for Lærende nettverk i friluft. Veilederen viser til hvordan nettverk som et tiltak i Læring i friluft kan gjennomføres av friluftsrådene. Veilederen bygger på tilsvarende arbeid gjennomført i Salten Friluftsråd og Oslo og Omland Friluftsråd, og er utviklet i nært samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd.

Klikk på bildet for å laste ned PDF av veilederen.

 

Veileder Lærende nettverk i friluft.JPG