1. Hjem
  2. Arbeidsområder
  3. Allemannsretten
  4. Adgangskort til norsk natur

Adgangskort allemannsretten ulike språk tilpasset 1200x675.jpg Allemannsretten og kortet som gir adgang!

Kortene er ment som en hjelp til fremmedspråklige, og oppsummerer hvilke rettigheter du har og hvilke hensyn du må ta når du ferdes i norsk natur. Teksten er følgende:

" Velkommen i norsk natur. I norge har vi alle gratis tilgang til naturen gjennom allemannsretten. Allemannsretten gjelder for alle som er i Norge, uavhengig av bakgrunn, kjønn eller alder. Allemannsretten gjelder i utmark. Utmark er bl.a. skog, fjell, hei og strand. Du må ikke skade naturen, dyr eller planter. Du må ta hensyn til grunneiere og andre brukere. Allemannsretten gjelder ikke i innmark. Innmark er bl.a. hage, åker andre dyrka områder. 

Allemannsretten gir deg lov til å:

- gå på tur i skogen, på fjellet og langs stranda,  sykle på fjellet og på stier,  bade i sjø, vann og elver,  gå på ski i og utenfor skiløypene, plukke bær og sopp, fiske gratis i havet. Barn under 16 år kan også fiske gratis i vann og elver fra 1.1 til 20.8. Andre må kjøpe fiskekort, overnatte i telt i 2 døgn på samme sted, når du er 150 meter fra bebodd hus eller hytte

Du må huske:

- kast aldri søppel i naturen, forstyrr ikke fugler, ville dyr eller dyr på beite, lukk porter og grinder

Dette er de enkle reglene om allemannsretten. Du kan lese mer om allemannsretten her Miljødirektoratets sider."


Kortene finnes på flere språk og kan bestilles ved å henvende deg til oss (marianne@friluftsrad.no), eller lastes ned her: 

 

pdf.png  Arabisk

pdf.png  Dari

pdf.png   Engelsk

pdf.png  Farsi/persisk

pdf.png  Kinyarwanda

pdf.png  Latvisk

pdf.png  Norsk

pdf.png  Polsk

pdf.png  Portugisisk

pdf.png  Somalisk

pdf.png  Spansk

pdf.png  Thai

pdf.png   Tigrinja som er et semittisk språk som snakkes i Eritrea og Etiopia. 

pdf.png  Tyrkisk

pdf.png  Tysk

pdf.png  Samisk

pdf.png  Swahili