1. Hjem
  2. Skole

Skole og barnehage

Læring i friluft

 Et av satsningsområdene for friluftsrådet kalles læring i friluft. Her jobber vi med blant annet: 

  • Lærende nettverk, som er et forpliktende samarbeid om utviklingsarbeid med barnehager, skole og SFO. Her kan friluftsrådet bidra med kurs og opplæring i bruk av stedsbasert læring, og i det nyutviklede opplegget "Høsting"
  • Å utvikle opplegg i samarbeid med barnehage, skole og SFO.
  • Å arrangere kurs og seminar som øker personalets kompetanse innen  bruken av uteområder, læringsmetoder, friluftsliv, natur, lek og mye mer. 
  • Å veilede skoler til å gi et tilbud til elever knyttet til friluftsliv, dersom skolene har behov for kompetanse. Friluftsrådet veileder med tanke på at skolene i størst mulig grad skal kunne arrangere oppleggene på egen hånd senere. 

Samiske dager

Vi kan samarbeide med skoler og barnehager i å arrangere samiske dager i Dalane.

 

Mobil leirskole i Dalane

Vi kan tilby mobil leirskole til skolene i Dalane. Vi har to leirskoletilbud, ett ved kysten og ett i innlandet. 

 

  • Stein-Roar Fjellgård Slotterøy

    Friluftspedagog

    901 34 393