Nå er arbeidet med gammelveien i gang

Inntil 500 meter av vei fra middelalderen skal gjenskapes. Og på sikt planlegges det sammenhengende tursti på over tre kilometer med bilfri adgang fra byggefeltet like ved.

Får millioner som skal brukes til å gjøre det triveligere for alle

Oslofjordens Friluftsråd skal fortsatt ha et høyt aktivitetsnivå i bekjempelsen av marint avfall, og nå får de millionstøtte til jobben.

HUSK: Søknadsfristen for å leie hall går ut mandag 25. mars

Påminnelse til dere som leier kommunale lokaler til trening og øving: Husk at søknadsfristen for hall-leie for skoleåret 2019/2020 er mandag 25. mars!

– Har gjort elvene tilgjengelige

Oslo bys høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, tildeles Sissel Rønbeck og Ida Fossum Tønnessen for deres innsats for hovedstaden. St. Hallvard-medaljen har vært delt ut siden 1956.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2018

Arrangere "På topp i Dalane" 2018. 

Etablere friluftskvelder i Lund, Sokndal og Bjerkreim, i tillegg til Eigersund.

Være med å utvikle Kyststien i Dalane. 

Arrangere friluftsskoler for barn.