• Skolekamp

    Bildet er fra en ungdomsskole i Nordland. Foto Salten Friluftsråd
    Skolekamp

Søker om 647.000 kroner til utlånssentral

Frivilligsentralen søker et stort tilskudd fra staten til den nye utlånssentralen i Flekkefjord.

Marta (35) skal fotografere og reklamere for naturperlene i Indre Østfold

Hun er født i Polen, men har alltid drømt om vikinger og den norske naturen. Torsdag blir Marta Anna Løvberg fra Spydeberg utnevnt til Østfold-ambassadør.

Slik vil Gjesdal leva opp til namnet som friluftskommune

Fleire turstiar, meir tilgjengeleg turinformasjon og skøyteis er nokon av tiltaka kommunen vil gjennomføra i år for å få fleire ut i friluft.

Stikk Ut! Ski 2019

Dette er Sunnmøre friluftsråd sin første Stikk-ut skisesong.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2018

Arrangere "På topp i Dalane" 2018. 

Etablere friluftskvelder i Lund, Sokndal og Bjerkreim, i tillegg til Eigersund.

Være med å utvikle Kyststien i Dalane. 

Arrangere friluftsskoler for barn.