Har merket over 10 mil løyper: – Vi har sett en forandring i hvordan fjellet blir brukt

De har satt opp over 170 skilt, og merket over ti mil løyper i gamle Ballangen kommune. Til sammen er det brukt nesten 400.000 kroner.

Alle kommuner i Rogaland kan få dagsturhytte

I Vestland er dagsturhytteprosjektet blitt en stor suksess. Nå inviteres rogalandskommunene til å bli med i prosjektet. Egenandelen er 200.000 kroner.

Dette området skulle bygges ut, men ble reddet i siste liten

For nærmere 100 år siden ville grunneieren bygge hytter på Vikhammerløkka, men planene ble stanset av Friluftsrådet i grevens tid. Onsdag arrangerte de ordførertur på området.

Populære dagsturhytter tilbys kommunene i Rogaland

Alle kommunene i Rogaland inviteres nå til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og kan gjennom et spleiselag få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Dette fikk vi til sammen i 2017!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2018

Arrangere "På topp i Dalane" 2018. 

Etablere friluftskvelder i Lund, Sokndal og Bjerkreim, i tillegg til Eigersund.

Være med å utvikle Kyststien i Dalane. 

Arrangere friluftsskoler for barn.