Høsting 

 

Høsting i naturen har en viktig plass i det Norske samfunnet og i norsk friluftstradisjon. På et kurs vil deltakerne lære om hvordan høsting kan brukes som læring og aktivitet for barn og unge.

 Lær mer om skogen som spiskammers og hva som er  å finne av mat og drikke gjennom året.  

 

«Høsting – en smak av tradisjon og muligheter» er et undervisningsopplegg for grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer og oppskrifter for hvert tema. Formålet med heftet er å videreformidle norske høstingstradisjoner til bruk i undervisning

Boka i sin helhet kan du også laste ned her: Høsting - en smak av tradisjon og muligheter

 

    høsting.jpg

  • Stein-Roar Fjellgård Slotterøy

    Friluftspedagog

    901 34 393