1. Hjem
  2. Tur og friluft
  3. Informasjon til turgåere

Informasjon til turgåere i Dalane

Områdene vi vandrer i er naturlandskap og kulturlandskap med en lang historie. Friluftsrådet har vært så heldige å få lov til å tilrettelegge og merke flere private områder for at du som turgåer skal kunne parkere og finne fram til gode turmål. Vi ønsker å leve opp til tilliten vi har fått, og ber om hjelp av alle turgåere for å klare dette. 

Allemannsretten bygger på hensynsfull opptreden i forhold til grunneiere,andre brukere og respekt for nturmiljøet. Om du ikke kjenner hele innholdet i allemannsretten og frilufsloven kommer du langt med sunn fornuft og omteknsomhet. 

Sporløs ferdsel

Husk å ta med deg all søppel hjem igjen. Hvis noen andre har glemt å rydde eter seg, rydder vi opp etter dem også. Vi setter pris på sporløs ferdsel. Trå ikke ned gjerder, og husk å lukke grinda etter deg.Flytt ikke på stein fra steingjerder, røyser eller lignende, og ikke bygg nye varder. 

Båndtvang

Lovregulert båndtvang mellom 1. april og 20. august, men det kan forekomme egne bestemmelser for hver kommune. Hold hunden i bånd!

Ikke mat husdyr

Ha respekt for grunneieren, og mat aldri husdyr. Husdyr på beite må ikke skremmes. Turgåere passerer husdyrene rolig, eller går rundt. 

Kart og kompass

Ha alltid med kart og kompass, og lær deg hvordan det brukes. Studèr kartet før turen starter, og merk deg punkter i naturen underveis. Om været skulle bli dårlig er det viktig å ha holdepunkter å navigere etter. Med kompasset kan du notere deg retningen du skal gå, og retningen du kom fra. Kart og kompass sikrer deg en tryggere tur. Tidvis kan merkingen langs løypene være slitt, og det hender at vi ikke har fått merket alle løypene. Da blir kart og kompass helt nødvendig. 

Respekt for vær og vind

Kle deg etter forholdene, og husk at været kan være uforutsigbart. Ta alltid med ekstra tøy. 

Parkering

Parker alltid slik at du ikke hindrer ferdsel for grunneier eller andre brukere. Hold deg til de oppmerkede parkeringsplassene. 

Bestemmelser for bruk av bål og ild

 Det er strenge regler for å kunne bruke bål og ild ute i naturen, og mellom 15.april og 15.september kan du ikke gjøre opp ild nær skog og annen utmark. Reglene sier:

"Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann."