Dalane Kyststi 

En arbeidsgruppe arbeider for å etablere en kyststi i Dalane. Dalane Friluftsråd er en av samarbeidspartene. 

Les mer om prosjektet på kyststiens egne nettsider www.kyststi.org (ekstern lenke).